تور هوایی کربلا ، تور زمینی کربلا ، نجف ، سامرا ، کاظمین | سعادت سیر گیتی


تور هوایی کربلا ، تور زمینی کربلا ، نجف ، سامرا ، کاظمین | کربلا زمینی ، بلیط کربلا ، بلیط نجف سعادت سیر گیتی

از جمله زيارت گاه هایی كه دارای ارزش جهان است و سالانه ميليون ها مسلمان از كشورهای مختلف دنيا به خاطر زيارت اش به سوی عراق روانه می شوند، حرم نرجس خاتون در شهر سامرا است كه در شهر سامرا عراق واقع شده است. اين قبر مطهر دارای ارزش معنوی است. درباره حرم نرگس خاتون […]

Pages