تور کربلا | راهنمای سفر به کربلای معلی


تور کربلا : راهنمای سفر با تور کربلا و نحوه اخذ ویزای انفرادی و گروهی و بلیط هواپیمای کربلا تلفن گویا : 43674454

مکانهای زیارتی کاظمین بخش اول مکان های زیارتی کاظمین قطعه ای از بهشت است که که در تور کربلا هوایی به زیارت مشرف میشوید. برای شهر کاظمین  اسامی متعددی ذکر شده است قبل از دفن امام کاظم(ع) به آن مقابر القریش،مقابربنی هاشم می گفتند و پس از دفن ایشان «المشهدالکاظمی» و «بلدة الکاظم» و«الکاظمیه»و پس […]

Pages